יוסי קצבי

שם העסק:

בריג'קס

עיר:

רעננה

כתובת:

אין מידע

טלפון:

0527452413

סלולרי:

0527452413

תחומי התמחות

משווק/קניין

תיאור משק חקלאי

אין מידע

תוצרים חקלאיים

אין מידע

פרטי משווק/קניין

סוגי מוצרים:

  דגניים / מספוא